Смештај

Услуга смештаја се обавља у Студентском дому „Турица“.

      Смештајни део чине четири павиљона са 112 лежаја. У сваком павиљону се налазе мокри чворови (м+ж), као и четири купатила са по 6 туш кабина (3м+3ж), са предпросторима са умиваоницима и топлом водом 24 часа.

        У склопу павиљона се налазе: читаоница и тв сала са око 50 места и јавна говорница.

 

Структурa сoбa je:

  • jeднoкрeвeтнe – 4
  • двoкрeвeтнe – 12
  • чeтвoрoкрeвeтних – 16
  • пeтoкрeвeтних – 4

 

     Право на смештај у Установу, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије,који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студира.

       Студент – корисник услуга смештаја учествује у цени смештаја у износу 1.248,00 динара месечно.