ОБАВЕШТЕЊЕ О УСЛОВИМА ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕЕ ПРВОГ СТЕПЕНА СТУДИЈА (,,БРУЦОШИ) КОЈИ КОНКУРИШУ ЗА СМЕШТАЈ У уСТАНОВУ сТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ,, УЖИЦЕ “ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023

ОБАВЕШТЕЊЕ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ