Обавештење о условима за пријем студената осталих година првог степена студија и студенте са статусом продужене године за школску годину 2020/2021

Одлуку о праву на смештај студената старијих година основних студија, студената дипломских академских студија и студената докторских студија за школску 2019/2020 можете погледати овде