ОБАВЕШТЕЊЕ О УСЛОВИМА ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА ОСТАЛИХ ГОДИНА ПРВОГ СТЕПЕНА СТУДИЈА И СТУДЕНТЕ СА СТАТУСОМ ПРОДУЖЕНЕ ГОДИНЕ КОЈИ КОНКУРИШУ ЗА СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ,, УЖИЦЕ “ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023

ОБАВЕШТЕЊЕ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ