Обавештење о условима за пријем студената осталих година првог степена студија и студената са статусом продужене године

Обавештење о условима за пријем студената осталих година првог степена студија и студената са статусом продужене године

Обавештење о условима за пријем студената осталих  година  првог степена студија и студената са статусом продужене године  можете преузети овде

ПОТРЕБНИ ОБРАСЦИ

–          Уверење о приходима по члану породице можете преузети овде
–          Пријаву на конкурс за студената осталих  година  првог степена студија и студената са статусом продужене године  можете преузети овде