ОБАВЕШТЕЊЕ О УСЛОВИМА ЗА ПИРИЈЕМ СТУДЕНАТА ОСТАЛИХ ГОДИНА ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ ГОДИНУ 2020/2021