Обавештење о исељењу и плаћању станарине преко лета