КОНАЧНА ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА ЗА ПРИЈЕМ НА СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ ,,СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ“ СТУДЕНАТА СТАРИЈИХ ГОДИНА ОСНОВНИХ СТУДИЈА,СТУДЕНАТА ДИПЛОМСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (МАСТЕР) И ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2121/2022. ГОДИНУ

КОНАЧНА ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА ЗА ПРИЈЕМ НА СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ ,,СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ“ СТУДЕНАТА СТАРИЈИХ ГОДИНА ОСНОВНИХ СТУДИЈА,СТУДЕНАТА ДИПЛОМСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (МАСТЕР) И ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2121/2022. ГОДИНУ

ЛИСТУ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ