ЈЕДИНСТВЕНА ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ЗА ПРИЈЕМ НА СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ ,,СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ“ СТУДЕНАТА СТАРИЈИХ ГОДИНА ОСНОВНИХ СТУДИЈА ,СТУДЕНАТА ДИПЛОМСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (МАСТЕР) И СТУДЕНАТА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ

ЛИСТУ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ