ЈЕДИНСТВЕНА ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ЗА ПРИЈЕМ НА СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ “СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ“ СТУДЕНАТА СТАРИЈИХ ГОДИНА ОСНОВНИХ СТУДИЈА ,ДИПЛОМСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА И ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ

РАНГ ЛИСТУ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ