Hero Image

Документи

Закон о ученичком и студентском стандарду

Службени гласник РС, број "Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 55/2013, 27/2018 - dr. zakon i 10/2019

Преузми

Колективни уговор

Службени гласник РС, број "Sl. glasnik RS", br. 1/2019 i 92/2020

Преузми

Стратегија развоја образовања до 2030

Службени гласник РС, број "Sl. glasnik RS", br. 63/2021

Преузми

Одлука о мрежи установа

Службени гласник РС, број "Sl. glasnik RS", br. 7/93, 19/93, 6/99, 50/2002, 97/2005 i 90/2011

Преузми

Правилник о стипендијама и кредитима

Службени гласник РС, број "Sl. glasnik RS", br. 36/2019

Преузми

Правилник о стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте

Службени гласник РС, број "Sl. glasnik RS", br. 36/2019

Преузми

Правилник о одмору и додатним активностима

Службени гласник РС, број "Sl. glasnik RS", br. 36/2019

Преузми