Преговарачки поступак за КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ АПЛИКАТИВНОГ СОФТВЕРА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ ЗА ИЗДАВАЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈУ СТУДЕНТСКИХ КАРТИЦА – STUDENT CARD SYSTEM ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ: 1-2/20

Преговарачки поступак за КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ АПЛИКАТИВНОГ СОФТВЕРА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ ЗА ИЗДАВАЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈУ СТУДЕНТСКИХ КАРТИЦА – STUDENT CARD SYSTEM ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ: 1-2/20

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНhttp://scuzice.org/wp-content/uploads/2020/07/8.-KOНКУРСНА-ДОКУМЕНТАЦИЈА.docТАЦИЈА