Преговарачки поступак за КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ АПЛИКАТИВНОГ СОФТВЕРА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ ЗА ИЗДАВАЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈУ СТУДЕНТСКИХ КАРТИЦА – STUDENT CARD SYSTEM ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ: 1-2/20