Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – Коришћење и одржавање ИНФО СИС пословног софтера ЈНУ 1-1/20

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – Коришћење и одржавање ИНФО СИС пословног софтера ЈНУ 1-1/20

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ