Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – Коришћење и одржавање ИНГО СИС пословног софтера ЈНУ 1-1/20

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – Коришћење и одржавање ИНГО СИС пословног софтера ЈНУ 1-1/20

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА