ОБАВЕШТЕЊЕ О УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА ДОМА У ЈУЛУ И АВГУСТУ