О нама

1993 године, Законом о ученчком и студентском стандарду и одлуком о мрежи установа студентског стандарда, студентски центар Ужице основан је као установа Студентски центар у Ужицу, и под тим називом послује и данас.

У оквиру установе послују две једнинице:

  1. Студентски дом „Турица“
  2. Студентски ресторан „Студент“

Основне делатности установе јесу смештај и исхрана студената Учитељског факултета и Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.

Комерцијални подаци

– Пиб број: СР101780854
– Матични број: 06362176
– жиро рачун : 840-0000000446661-06