Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – Коришћење и одржавање апликативног софтвера за електронски систем за издавање и експлоатацију студентских картица ЈНУ 1-2/19

  • 0

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – Коришћење и одржавање апликативног софтвера за електронски систем за издавање и експлоатацију студентских картица ЈНУ 1-2/19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА