ЈАВНА НАБАВКА Намирнице и остали прехрамбени производи број ЈНД 1/18

ЈАВНА НАБАВКА Намирнице и остали прехрамбени производи број ЈНД 1/18

  1. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  3. ПИТАЊЕ И ОДГОВОР

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 3

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 4

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 5

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 6

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 7

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 8

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 9